gastro žije!

Opatření v souvislosti s COVID-19 uzavřela tisíce gastro podniků v celé zemi.
Vytvoříme bezpečné venkovní zóny vybavené nepohyblivými stoly se 3 sedátky, které umožní okamžité otevření restaurací, kaváren a barů. I když v omezeném režimu.

aktuality

8.5.2020
Místostarostovi brněnské městské části Židenice Petru Kuncovi se nápad Gastro žije! také zamlouvá a jednáme o využití prostoru na Juliánovském náměstí pro pilotní projekt. Ve fotkách naleznete vizualizaci ve volnočasovém centru Bzzzukot, kam bychom rádi stolky nainstalovali také.
6.5.2020
S tajemníkem městské části Brno-Střed Petrem Štikou a ředitelkou brněnského Turistického Informačního Centra Janou Janulíkovou řešíme možnost realizace pilotního projektu na některých brněnských náměstích. Ta ještě po dlouhou dobu nebude možno využít k velkým akcím, dala by se tak proměnit ve velké městské zahrádky.
30.4.2020
Náměstek primátorky města Brna Petr Hladík naši iniciativu i po měsíci od jejího zveřejnění podporuje a společně hledáme cesty, jak využít brněnská náměstí a prostranství k oživení gastro provozů.
27.4.2020
Vláda v minulém týdnu představila plán rozvolňování bezpečnostních opatření v souvislosti s COVID-19. Tento krok nám otevírá dveře k realizaci pilotních projektů a dalšímu kontaktu s městy!
20.4.2020
Jsme v kontaktu s Českou Komorou Architektů (ČKA), která stejně jako my vnímá potřebu oslovit města a začít pracovat s veřejným prostorem jako nástrojem pro nastartování ekonomiky. V následujících dnech by měl v této věci jménem ČKA odejít otevřený dopis na městské architekty ve většině českých měst.
17.4.2020
S Asociací Hotelů a Restaurací (AHR) připravujeme materiály, které by umožnily realizaci pilotního projektu bezpečných zón na vybraných náměstích v Brně. Tento podklad následně předložíme na vládu k projednání výjimky ze současného stavu, kdy není možno na veřejnosti sundat roušku.
15.4.2020
Rada města Brna předběžně schválila podporu pilotního projektu bezpečné zóny GASTRO ŽIJE! ve spolupráci s TIC Brno a jejich projektem Brněnské židle. Připravujeme podklady pro získání hygienické výjimky. Tento bod je klíčový k posunu k realizaci.
7.4.2020
Na brněnském Kapucínském náměstí jsme dnes nainstalovali prototyp bezpečné zóny za podpory Města Brna a Kafe Pilát. Vyzkoušeli jsme psychologický efekt vymezeného prostoru na kolemjdoucí a v rozhovoru pro Českou Televizi, ČTK a Český rozhlas vysvětlili, proč si myslíme, že může koncept bezpečných zón fungovat.
2.4.2020
Rozbíháme práce na konceptu GASTRO ŽIJE! Bezpečné zóny umožní postupný návrat lidí do center měst a otevření gastro provozoven, které byly významně zasaženy restrikcemi v důsledku pandemie COVID-19.

Vizualizace ve volnočasovém centru Bzzzukot

prototyp jsme otestovali v praxi

koncept
bezpečné zóny

Bezpečná zóna nabídne možnost externího stravování s respektem k současným opatřením. Cílem je podpořit lokální podniky.
Zákazník si u okénka vyzvedne oblíbené jídlo, bezkontaktně zaplatí a v bezpečné zóně, se svým partnerem a max. 1 dalším členem rodiny, pohodlně zkonzumuje bez nutnosti mít nasazenou roušku.

okamžitý efekt

GASTRO ŽIJE! umožní bezpečný návrat zákazníků do ulic měst a obcí, čímž přinese restauracím, kavárnám a barům nazpět část příjmů a udržení klíčových zaměstnanců!
Zákazníci získají díky bezpečné zóně osobní prostor, ve kterém se nebudou cítit ohrožení pohybem dalších osob v jejich okolí.

ulice
náměstí nábřeží

Proměníme veřejný prostor - v současnosti opuštěné ulice, náměstí a další plochy - proměníme v bezpečné zóny proto, aby mohly gastro provozy přežít.

varianta pro každý prostor

Koncept kruhové bezpečné zóny může být nahrazen jinou variantou uspořádání dle požadavků daného prostoru. Jediné, co je nutné zachovat, jsou její bezpečnostní parametry.

příležitost
napříč odvětvími

Poptávka po výrobě GASTRO ŽIJE! jídelních sestav dle státem upravených kritérií zajistí práci lokálním řemeslníkům a jejich provoz obživu gastro profesionálům.

Jídelní
sestava

Je tvořena stabilní trojnožkou se třemi sedátky a viru-odolnou deskou stolu. Stínění a ochranu před deštěm může zajistit slunečník. Sestava je kotvitelná.

Co bude se
SAFE ZONE dále?

Jídelní sestavy najdou další uplatnění v parcích nebo lesích, na hřištích, u vody, na chalupách nebo mohou zůstat součástí městského mobiliáře. Výrazný grafický rastr může po odeznění epidemie sloužit umělcům jako jeviště, galerie nebo dětem jako hřiště.

často kladené otázky FAQ

Jsou to pevně ukotvené jídelní sestavy s jasně definovanými a autoritami schválenými odstupovými vzdálenostmi. Takto vytvořené bezpečné zóny budou moci strávníci využívat, aniž by je ohrozili kolemjdoucí. Na bezpečnou vzdálenost upozorní barevné značení. Díky tomu budeme moci oživit gastro okamžitě s dodržením karanténních opatření.

Vyzvednutí a zaplacení zboží probíhá i nadále okénkem s tím rozdílem, že následně si jej budete moci v klidu vychutnat u stolu ve své bezpečné zóně. Definované odstupy umožní bezpečnou konzumaci jídla či nápojů bez roušky. Jídelní sestavy jsou dezinfikovány obsluhou nebo prostřednictvím připravených samodezinfekčních sad.

Návrh ctí opatření vydávaná státem a promítá je do tradičního způsobu života ve městech a obcích. Grafická podoba bezpečných zón i konstrukce posezení cílí na ohleduplné chování obyvatel města vůči svému okolí a řízené probouzení gastro podniků.

Najdou další uplatnění v parcích nebo lesích, na hřištích, u vody, na chalupách nebo mohou zůstat součástí městského mobiliáře. Výrazný grafický rastr může po odeznění epidemie sloužit umělcům jako jeviště, galerie nebo dětem jako hřiště.

Cílem projektu GASTRO ŽIJE! je znovuotevření gastro provozů bezpečnou a státem regulovanou cestou. Proto by pořízení měl zajistit stát nebo obec. Státu přinese investice do projektu GASTRO ŽIJE! obrovskou úlevu s řešením náhrad ušlé mzdy nebo zabezpečení propuštěného gastro personálu. Mohou to však být města, provozovny samotné, spolky přátel… Možnosti jsou neomezené.

Myslíme i na podniky, které nesídlí na náměstích (byť v menších obcích jsou to právě náměstí, kde “to žije”). Řešením pro úzké ulice budou půl moduly, které se přistaví ke zdi provozovny, případně dočasné využití parkovacích míst. Vše by mělo fungovat na principu solidarity - aby mohly restaurace přežít, mírně omezíme komfort ostatních. Průjezd zásobování a IZS nebude omezen.

Navržená konstrukce je žárově zinkována, je tudíž trvanlivá a stabilní. Materiály splňují požadavky na dezinfekci a snadnou údržbu. V případě současné koronavirové epidemie lze uvažovat měděný povrch stolků, na kterém virus nepřežívá.

Konstrukce se navržena tak, aby bylo možné stohovat sedací soupravy po jednoduché demontáži na sebe a skladovat je i v malém úložném prostoru.

Zvolili jsme jasnou grafiku pro snadné použití ve veřejných prostorách, která umožní stejnou bezpečnou vzdálenost od stolu na všechny strany. Kreativitě grafického ztvárnění se však meze nekladou.

Aktuální nařízení vlády omezuje počet volně se pohybujících osob na 2 nebo rodinu. Při požadavku na stabilitu, údržbu a umístění jídelní sestavy i do svahu se tomuto nařízení nejvíce blíží třímístná spojená jídelní sestava.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

kdo bezpečné zóny podporuje

Cafe Monogram
Cafe Pilat
Cafe Tungsram
Vienna House Andel‘s Prague
Angelo By Vienna House Prague
Coffee Room
Donut Shop Prague
Lokál U Caipla
Šelepova No. 1
Kohout a víně

Řešení pro všechna Evropská města i obce

Naše řešení se neomezuje jen na Českou republiku. Věříme, že GASTRO ŽIJE! může pomoci ve všech zemích a městech, které byly zasaženy COVID-19 a musely uzavřít své gastro provozy ve snaze přerušit šíření nemoci.